​GAIL GAON, DIBIYAPUR, AURAIYA (U.P.) - 206244
 
SYLLABUS NOTIFICATION(2020-21)  

SYLLABUS NOTIFICATION (2020-21) FOR CLASSES XI & XII

SENIOR SECONDARY  
MATHEMATICS CLICK HERE
APPLIED MATHEMATICS CLICK HERE
BIOLOGY CLICK HERE
CHEMISTRY CLICK HERE
PHYSICS CLICK HERE
COMPUTER SCIENCE CLICK HERE
PHYSICAL EDUCATION CLICK HERE
ACCOUNTANCY CLICK HERE
BUSINESS STUDIES CLICK HERE
ECONOMICS CLICK HERE
ENGLISH CLICK HERE
 SECONDARY  
ENGLISH CLICK HERE
HINDI CLICK HERE
SANSKRIT CLICK HERE
SCIENCE CLICK HERE
SOCIAL SCIENCE CLICK HERE
MATHEMATICS CLICK HERE
ART CLICK HERE
Contact Us ↓
 


GAIL DAV PUBLIC SCHOOL
GAIL GAON, DIBIYAPUR, AURAIYA
UTTAR PRADESH - 206244
Phone : 05683 - 282212 (P&T) HBJ - 35250
E-Mail : principaldav@gmail.com
Website : gaildav.in

Location Map ↓